Uw partner in opleiden

Tel: 030 600 50 80  Mail: Info@bace.nl

Trainingen op uw locatie verzorgen

Vindt u het fijner om uw medewerkers op uw eigen locatie te trainingen?

Bij BACE Academy kunt u alle trainingen en cursussen bij u op locatie volgen.

Vraag meteen een offerte aan voor één van onze trainingen 

Vraag een offerte

 • Distribution_centre_J_Sainsburys

Nascholing code 95

Code-95-moet-u-doenDe Richtlijn vakbekwaamheid is een Europese richtlijn die eisen stelt aan opleiding en nascholing van beroepschauffeurs. Daarom dient u om beroepschauffeur te blijven, iedere vijf jaar minimaal 35 uur nascholing volgen. Indien u zowel voor de vrachtauto als de bus vakbekwaam bent, hoeft u slechts 35 uur nascholing te volgen in 5 jaar en geen 70 uur.

Nascholingsaanbod BACE Academy

Uw Code 95 kan alleen verlengd worden als aan de 35 uur nascholingsverplichting is voldaan. Zonder geldige Code 95 mag u niet langer als beroepschauffeur werkzaam zijn. U kunt bij BACE Academy zelf uw pakket samenstellen en als bedrijf zijn er meerdere menu's waaruit gekozen kan worden. De voordelen hiervan zijn dat de kosten voor de  periode van vijf jaar vaststaan en dat via ons cursistenvolgsysteem u als organisatie op elk gewenst moment een rapportage kunt krijgen van de status van het opleidingstraject. Dit kan op diverse niveaus, bijvoorbeeld landelijk, per vestiging of per medewerker. Van deze 35 uur moet minimaal zeven uur training ingevuld worden met praktijktraining. 
De trainingen moeten betrekking hebben op:

 • De verkeersveiligheid
 • Milieubewust verkeergedrag
 • Het welzijn van de chauffeur
 • Toezicht overheid

.

Klik hier voor ons opleidingsaanbod voor de verplichte nascholing. Of bekijk onze voordelige code 95 actie!

Eerst meer weten over de nascholing code 95? Hieronder kunt u een uitgebreide toelichting lezen over code 95.

Hoe komen de uren op mijn rijbewijs?

De nascholingsuren zijn niet altijd gelijk aan de duur van de opleiding. CCV, onderdeel van het CBR, is de organisatie die in Nederland vanuit de overheid belast is met de implementatie van en controle op de uitvoering van de Europese Richtlijn vakbekwaamheid. CCV bepaalt hoeveel uren een opleiding meetelt voor de verplichte nascholing. Dit is onder andere afhankelijk van de praktijklessen van de opleiding. De uren die meetellen worden door ons doorgegeven aan CCV. Wanneer aan de verplichte 35 uur is voldaan dan geeft de CCV dit door aan de RDW. De RDW registreert de gemaakte uren en wanneer u het nieuwe rijbewijs ophaalt, zullen zij het rijbewijs automatisch voorzien van Code 95. Het is daarom belangrijk om altijd duidelijk bij ons aan te geven dat u in aanmerking wilt komen voor de Code 95 nascholingsrichtlijn, aangezien wij de nascholingsuren bij het CCV moeten doorgeven. De status van uw gemaakte uren kunt u bekijken via https://mijn.cbr.nl/nl/Authentication/Login?ReturnUrl=%2fnl door in te loggen met uw DigiD code.

Wat betekent de invoering van de Richtlijn voor ervaren chauffeurs?De Richtlijn verplicht iedereen die in het bezit is van een chauffeursdiploma nascholing te volgen. Als niet voldaan wordt aan deze verplichting, is het chauffeursdiploma ongeldig en mag u geen beroepsvervoer meer verrichten.
Iedereen die vóór 10 september 2008 buschauffeur is, heeft zeven jaar (van september 2008 tot september 2015) de tijd om de eerste 35 uur nascholing te volgen (waarvan 7 uur uit praktijktraining moet bestaan). Iedereen die vóór 10 september 2009 vrachtautochauffeur is geworden, moet de eerste 35 uur nascholing binnen zeven jaar volgen; afronden voor 10 september 2016. Daarna dient u als chauffeur uw vakbekwaamheid iedere vijf jaar te verlengen, steeds door het volgen van 35 uur nascholing. Het advies van het CCV is om jaarlijks een deel van de nascholingsuren te volgen en niet alle nascholingsuren in één in te plannen.  Als iedereen tot het laatste moment wacht, is er een risico dat u uw vakbekwaamheid niet tijdig kunt verlengen omdat er een capaciteitstekort bij de opleidingen zou kunnen ontstaan.


Wat houdt de nascholing in?

Wat houdt de nascholing in?In de nascholing gaat het vooral om cursussen die een bijdrage leveren aan een veilige deelname aan het verkeer en brandstofbesparing. Zo kunt u bijvoorbeeld denken aan een cursus lading zekeren, veilig werken met de heftruck, Het Nieuwe Rijden of een verhoogde rijvaardigheidstraining. CCV en de branche hebben een zo breed mogelijke lijst cursussen samengesteld. Elke chauffeur zou in de lijst een cursus moeten kunnen vinden die past bij zijn of haar werkzaamheden. De nascholing kan zowel een praktijktraining als een theoretische cursus zijn. De enige eis is dus dat van de 35 uur nascholing u minimaal één dag (7 uur) een praktijktraining moet volgen.

Nascholing: niet alleen verplicht, ook nuttig

In de eerste plaats moet nascholing natuurlijk leerzaam zijn en bijdragen aan de doelen van de Richtlijn, maar het mag ook leuk zijn. CCV heeft samen met de sector geprobeerd de nascholing zoveel mogelijk aan te laten sluiten bij de vraag van chauffeurs en werkgevers, zodat de nascholing een maximaal rendement oplevert. Dit betekent dat:

  • Er veel keuze is.
  • Een aantal praktijktrainingen is opgenomen, waarbij de chauffeur achter het stuur plaatsneemt.
  • De cursussen zeer praktijkgericht zijn.

Vrijstellingen

De nascholing is verplicht voor actieve bus- en vrachtautochauffeurs.

Bepaalde groepen zijn echter vrijgesteld van de verplichte nascholing namelijk:

 • Chauffeurs die minder dan 12 uur per week goederen- of personen vervoeren.
 • Politiemensen.
 • Brandweerchauffeurs.
 • Chauffeurs van bibliobussen, rijdende tandartsen, circus- en kermiswagens, winkelwagens voor markten etc.

Kijk voor meer informatie over de vrijstellingen op www.richtlijnvakbekwaamheid.nl

Inschrijven voor Nascholing code 95? Klik hier voor ons nascholingsaanbod of bekijk onze voordelige code 95 actie!

 

BACE Academy is uw opleider

BACE Academy is expert in het bieden van veiligheidstrainingen zoals VCA, ADR, Vorkheftruck en Reachtruck trainingen, Veilig werken met gevaarlijke stoffen, BHV en nog veel meer. We zijn één van de grootste opleidingsinstituten binnen de transport en logistieke sector. Zo kunt u ook terecht bij ons voor code 95 trainingen. 

Per jaar volgen meer dan 6000 cursisten één of meerdere modules, variërend van vmbo tot hbo+ niveau. Uw behoefte is voor ons van groot belang. Onze trainingen en cursussen worden daarom ook regelmatig vernieuwd met nieuwe ontwikkelingen en nieuwe wetgeving. 
We zijn gespecialiseerd in het verzorgen van maatwerk trajecten. Onze trainingen kunnen altijd bij een bedrijf thuis georganiseerd worden (in company). Daarnaast bieden we ook alle trainingen aan op onze eigen locatie in Nieuwegein en 's-Hertogenbosch. 

Door onze grote docentenpool kunnen wij op ieder gewenst moment en tijdstip een training opstarten.

Referenties

 • Philips
 • ASML
 • Syngenta
 • Logo's
 • Stork
 • Capgemini
 • Oranjewoud
 • InBev
 • DAF
 • Eiffel
 • Xerox
 • Friesland
 • Handicare
 • Drager
 • AFCI
 • Caterpillar

BACE Academy

BACE Academy
Parkerbaan 20
3439 MC Nieuwegein

T: +31(0)30 600 50 80
F: +31(0)30 600 50 85
E: info@bace.nl